Mark Saey | Civiclab

Deel 2. Illustratie

Een woordje over de historiek van LWZ

Voorlopers van The Refugees Project (TRP) waren o.a. Niet opnieuw (een schooljaar durend project herinneringseducatie in het algemeen onderwijs) en De mobiele school, een geïntegreerde proef (GIP) in het beroepsonderwijs. Op basis van dit GIP model, dat al jarenlang een gevestigde en succesvolle leerpraktijk is in zowel het technisch, kunst- als beroeps secundair onderwijs van Vlaanderen, werd in 2007-2008 aan het KA Oudenaarde TRP ondernomen om de pedagogie en didactiek van wat toen nog een Leertraject Wereldburgerzin (LWZ) heette op punt te stellen. Dit eerste LWZ werd met oog op verspreiding volledig gefilmd en won de prijs voor “Beste project wereldburgerschap” van de Belgische educatieve organisatie voor WBE Kleur Bekennen alsook de “Nationale kunstwedstrijd” van School Zonder Racisme in zowel de categorieën algemeen als installaties.

Twee jaar later werd een vervolgproject rond etnisch nationalisme ondernomen aan dezelfde school en werd TRP het pilootproject voor de wereldburgerschap-werking van School Zonder Racisme. In het handboek Wereldonderwijs van het bekende BTC programma voor wereldburgerschapeducatie Kleur Bekennen, dat meer dan 20% van de scholen bereikt, werd TRP ook het meest geciteerde goede praktijkvoorbeeld. Ook via voordrachten en workshops vond het model zijn weg naar verschillende scholen en hogescholen in Vlaanderen.

Na deze eerste golf van verspreiding en feedback werd werk gemaakt van het boek voor de lerarenopleidingen Jongeren worden wereldburgers, waarin naast de theorie, TRP tot in het kleinste detail wordt besproken. Vandaag levert het via Civiclab de basis voor het WELT netwerk. Zo vormt het de aanleiding voor samenwerking met het Antwerpse stedelijke onderwijs (zie Het Jeugdstadhuis, op deze website) en referentie voor praktijkgericht onderzoek van de lerarenopleiding van de UCLL. In 2017 werd WELT opgenomen als model voor het vakoverschrijdende luik van het nieuwe optievak Actief Burgerschap in het GO! en vanaf 2018-2019 fungeert het ook als referentie voor het vaste onderdeel Samenleven, democratie en burgerschap van het vak Niet-Confessionele Zedenleer. Vandaag levert het ook de basis van het thema (wereld)burgerschap, onderdeel van prof-i-leren, binnen alle lerarenopleidingen secundair onderwijs aan de Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen.

Dankzij de film, de fotoreportage en het boek kunnen we in deze handleiding de verschillende stappen en bouwstenen van een LWZ, nu WELT project, aanschouwelijk maken. Alle geselecteerde materiaal, zo’n vierde van de volledige TRP cursus, mag men vrij downloaden en verspreiden – graag met vermelding CivicLab ; de gehanteerde data i.v.m. het onderwerp – vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf – betreffen alle de periode voor 2008.

Scholen die zich willen omvormen tot WELT school, hogescholen en schoolnetten die met WELT aan de slag willen, kunnen beroep doen op CivicLab voor begeleiding. Voor meer info: klik hier.

Share