Mark Saey | Civiclab

Deel 2. Illustratie

Een woordje over de historiek van LWZ/WELT

Voorlopers van The Refugees Project (TRP) waren o.a. Niet opnieuw (een schooljaar durend project herinneringseducatie in het algemeen onderwijs) en De mobiele school, een geïntegreerde proef (GIP) in het beroepsonderwijs. Op basis van dit GIP model, dat al jarenlang een gevestigde en succesvolle leerpraktijk is in zowel het technisch, kunst- als beroeps secundair onderwijs van Vlaanderen, werd in 2007-2008 aan het KA Oudenaarde TRP ondernomen om de pedagogie en didactiek, van wat toen nog een Leertraject Wereldburgerzin (LWZ) heette, op punt te stellen. Dit eerste LWZ werd met oog op verspreiding volledig gefilmd en won de prijs voor “Beste project wereldburgerschap” van de Belgische organisatie voor wereldburgerschapseducatie Kleur Bekennen (heden Kruit) alsook de “Nationale kunstwedstrijd” van School Zonder Racisme in zowel de categorieën algemeen als installaties.

Twee jaar later werd een vervolgproject rond etnisch nationalisme ondernomen aan dezelfde school en werd TRP het pilootproject voor de wereldburgerschap werking van School Zonder Racisme. In het handboek Wereldonderwijs van Kleur Bekennen, dat meer dan 20% van de scholen bereikt, werd TRP ook het meest geciteerde goede praktijkvoorbeeld. Ook via voordrachten en workshops vond het model zijn weg naar verschillende scholen en hogescholen in Vlaanderen.

Na deze verspreiding en de feedback die we ontvingen, werd werk gemaakt van het boek voor de lerarenopleidingen Jongeren worden wereldburgers, waarin naast de theorie, TRP tot in het kleinste detail wordt besproken (gepubliceerd in 2014 bij Academia Press). Daarna volgde deze website, dankzij Maaki Production.

In 2019 werd WELT officieel beleid in het Stedelijk Onderwijs Antwerpen, vnl. dankzij de Cel Actief Burgerschap en z’n coördinator Jeroen Lauwers. In datzelfde jaar won lyceum Zuid, één van de scholen van deze koepel, de wedstrijd SociaalsteSchool2019, dankzij de WELT benadering.

WELT vormt vandaag ook de basis voor de cursus van het vak Wereldburgerschap voor de secundaire lerarenopleidingen van de Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen. Daar ontwikkelen studenten in team volledige WELT projecten die, ook op aanvraag van scholen, in het veld kunnen worden geïntroduceerd.

Maar het is dankzij de film, de fotoreportage en het boek van het originele The Refugees Project dat we in deze handleiding de verschillende stappen en bouwstenen van een LWZ, nu WELT project, aanschouwelijk kunnen maken. Alle geselecteerde materiaal, zo’n vierde van de volledige TRP cursus, mag men vrij downloaden en verspreiden – graag met vermelding CivicLab of WELT Center ; de gehanteerde data i.v.m. het onderwerp – vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf – betreffen alle de periode voor 2008.

In 2020 werd het AP praktijkonderzoek Het Jeugdstadhuis afgerond. Dat kon besluiten dat WELT in de praktijk ook doet wat het in theorie vooropstelt. In 2021 werd de WELT film Youth City Hall afgerond. Voor deze en verdere ontwikkelingen verwijzen we naar het WELT Center.

Share