Mark Saey | Civiclab

5. Organiseer een jury

5.1. De evaluatie valt uiteen in drie delen.

  • De gequoteerde oefeningen, testen, producten in de deelnemende vakken, van zowel kennisluik als doe-luik, tijdens hun beurtrol.
  • De gequoteerde resultaten van de standpuntbepaling (individueel of collectief/groepjes). (Werkt men ook met een logboek of dagboek dat de lln. bijhouden tijdens hun traject – sterk aanbevolen – dan kan ook dat gequoteerd worden.)
  • Uiteraard zijn het de leerkrachten die quoteren. Maar voor een WELT traject geldt ook het advies van een samengestelde jury. Dit heeft evenwel geen bindende kracht.

De jury komt een drietal keren samen tijdens het schooljaar.

5.2. Het samenstellen van een jury heeft een ruimer belang dan enkel voor de evaluatie.

Bij de Vlaamse geïntegreerde proef zetelen in de jury naast de leerkrachten ook mensen uit de beroepssector. Deze worden bij de aanpassing naar WELT bijgetreden door leden van educatieve organisaties en verenigingen uit het lokale middenveld.

Daarmee krijgt het lerarenteam ook ondersteuning bij de voorbereiding en de praktische uitwerking van fasen en deelprojecten, zoals bijvoorbeeld stages bij de betreffende verenigingen.

Zo vindt de school dan ook een structurele basis voor de omvorming tot brede school voor wereldburgers, en kan ze het leren op die manier daadwerkelijk verbinden met de transitiepraktijken voor een betere wereld.

De samenwerking met organisaties zou ook kunnen leiden tot de constructie van wereldhuizen in de stad (zoals reeds voorgesteld in het Besluit van JWW) of beter nog: jeugdstadhuizen. (Dit concept voor jeugdstadhuizen leidde tot het gelauwerde project Het Jeugdstadhuis/Youth City Hall zie hier op deze website)

Share