• Mark Saey | Civiclab

Jongeren worden wereldburgers

Eerste integraal model voor burgerzinontwikkeling door onderwijs

Korte beschrijving

Internationaal onderzoek toont aan dat het Vlaamse onderwijs tekortschiet in de ontwikkeling van burgerzin. De overheid erkent dit ook. In Jongeren worden wereldburgers wordt voor het eerst een integrale remediëring uitgewerkt …

… lees meer

Extract uit Jongeren worden wereldburgers

Intermezzo: onderwijs en politiek

… lees meer

Onderzoek

Jongeren worden wereldburgers legde het fundament voor de integrale WELT methode voor burgerschapseducatie.

Deze werd onderdeel van het beleid burgerschap en transversaal werken van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen (SO) en vormt tevens het kader voor het vak Wereldburgerschap aan de AP Hogeschool voor de lerarenopleidingen SO – daaruit voortkomende projecten worden onderzocht en bijeengebracht via het WELT Center.

Het boek Jongeren worden wereldburgers is uitverkocht. De laatste exemplaren kan u verkrijgen via het contactadres van CivicLab aan 25euro (incl. verzendingskosten), een digitaal exemplaar voor 15euro.

Share