Mark Saey | Civiclab

Het didactische schema

Stappen Kennisluik Doe-luik Evaluatie
 

Probleem

10.2007

 

Ergens in een stad (LVB/B) 2.2, 2.3, S4

 

Werkgroepen (LVB/B) 2.1, 2.7, 3.4, S8, S13, S14

 

Jury

 

 

 

Analyse

11.07 – 02.08

 

 

Asielbeleid (Wiskunde)1.15

Illegale Migratie (Geschiedenis) 6.8

 

Eén wereld (Geschiedenis, Aardrijkskunde) 4.2, 6.1, 6.5, 6.9, TT1

 

Starthappening (Alle) 5.1, 5.2

Kunstproject (LVB) 2.8, 3.10, 3.11, 7.6, 7.7, S5

Congres (Engels, Nederlands) 2.6, 3.5, LL5

Expo (Nederlands) 5.4, S1, S10

Optocht (LVB/B) 7.3

Opdrachten S.2, S9, LL1-12, 2.1., 3.3., 3.10, 3.11

Examen I LL4, 5.1., 5.3, 5.5-6, 5.12, 6.8, 7.5

 

 

Waarden & Alternatieven

02.08 – 04.08

 

Verdeling van welvaart   (Geschiedenis) 5.7, 5.10, 5.13, TT4, TT8

Mensenrechten (LVB/B) 5.3

Denkwegen (LVB/B) S9

 

Wereld Sociaal Forum (LVB/B) 4.4, 5.11, 5.12

Infoavond (Alle) LL8-12, S15

Interviews (Taalvakken) 1.14, 3.6, 5.9, 7.1, 7.2, 7.4, LL1-7, S6, S12, S16, S17

Herhalingstoets LL4, 4.2., 5.13, 6.1, 6.5-6, 6.8-9, 7.4, 7.7

Jury, Evaluatie door de lln. zelf LL1-12

Opdrachten 7.1-2, 7.4-5

 

Andere opinies

05.08

 

Politieke standpunten (LVB/B) 5.5, 5.6

 

Politiek debat (Alle) 6.2, S11

 

Opdracht / Toets 4.4, 5.10, 6.2

 

Standpunt

 

Van de leerling(en)

 

Actie Cirkel van het Lawaai (Alle) 6.3, S2

 

Jury Eindoordeel

S=Stam, LL=Leren leren, TT=Technisch-technologische vorming, X.X=Context.nr

Vetgedrukt staan alle bijzondere onderdelen van het WELT project TRP. Tussen haakjes staan de vakken waarbinnen deze onderdelen konden worden opgenomen, waarbij LVB/B staat voor het spil-vak (spelverdeler) Levensbeschouwing of vak met een sterk civiele of burgerlijke (B) component.

De legende van letters en nummers is deze van de Vlaamse VOET. Die bespreken we hier niet bij ieder onderdeel. Duidelijk moet zijn dat veruit het grootste deel van deze VOET in het schema konden worden opgenomen. Eén voorbeeldje van zo’n reeks VOET geven we wel bij de illustratie van de eerste fase. De lezer dient te allen tijde voor ogen te houden dat deze VOET items gemakkelijk kunnen worden ingeruild voor de diverse items uit alle matrixen (wereld)burgerschap, zoals bijvoorbeeld de recente competenties/eindtermen burgerschap in het Vlaamse onderwijs. Vanzelfsprekend kunnen deze binnen het schema ook gecombineerd worden met de bijzondere leerdoelen van ieder vak of andere transversale doelen. Maar dat gebeurt best binnen de voorbereiding van ieder vak, om het schema niet te onoverzichtelijk te maken.

Share