Mark Saey | Civiclab

Fase 4. Andere opinies

In fase 4 gingen we terug over van de mondiale en nationale niveaus naar het lokale, door i.s.m. HUJO (Humanistische Jongeren Oudenaarde) en VC Liedts (Vrijzinnig Centrum), een debat te organiseren met lokale politici. De leerlingen dienden vooraf de partijstandpunten inzake migratie goed te onderzoeken en enkele kritische vragen voor te bereiden.

Van het debat geven we hier een filmfragment dat de verschillen tussen de genodigde partijen aardig weergeeft. Daarna werd samen met vele van de verenigingen en migranten die we leerden kennen tijdens TRP een afsluitende actie ondernomen in het plaatselijke park Liedts. Daarbij moesten de leerlingen hun collectieve standpunt op de een of andere manier aanschouwelijk maken. Dat zou uiteindelijk te lezen staan op een van hun spandoeken. Op deze manier koppelden we het traject nog steviger aan de democratische wijze van werken. Van deze actie werd een TV reportage gemaakt door AVS. Deze somt ook mooi op wat het traject in essentie was.

Share