Mark Saey | Civiclab

Fase 2. Analyse

De tweede en langstdurende fase zou aanvangen in het doe-luik. Nu de groep georganiseerd was en het probleem duidelijk was, organiseerden we met alle betrokkenen een feestelijke “Starthappening” op de andere campus van de school, bedoeld om het project voor de lens van de camera officieel te starten en te overlopen.

2.1. Asielbeleid

We nodigden de auteur Sam Mampaey, van de organisatie vzwde8 die met vluchtelingen werkt, uit om voor de leerlingen de problematiek te schetsen, hen enkele vooroordelen te laten onderzoeken en hen in te wijden in het Belgische asielbeleid. Dat moest de leerlingen toestaan een eerste deel van de analyse van het probleem te maken. Het cijfermateriaal en de tabellen die de expert hanteerde konden in Wiskunde enkele lessen statistiek helpen stofferen. Hier publiceren we Sam zijn powerpointvoorstelling en een samenvattend filmfragment.

We nodigden voor die dag ook Claire De Potter van het plaatselijke kunsthobbycenter Kiekeboe uit om met enkele ideeën en voorbeelden het kunstproject in te leiden.

De Artists zouden gedurende enkele namiddagen in Kiekeboe de opgedane kennis en eerste gevoelens of impressies omzetten in zowel een logo-werk als een kunstwerk om in te zenden voor de wedstrijd van School Zonder Racisme.

Workshop - Mark Saey | Civiclab

Na de eerste stap in de analyse, het op de sporen zetten van het LWZ en het kunstproject, was het tijd om de leerlingen te vragen naar hun begrip van de voornaamste inzichten en hun verwachtingen t.a.v. hun LWZ. Dat werd het gesprek met de testgroep in het lokaal van het plaatselijke Vrijzinnig Centrum Liedts.

Share