Voordracht – Elcker-Ik

afgelast door nationale staking

Woensdag 13 februari 2019, Breughelstraat 31-33 Antwerpen, 20u.
Lezing in het kader van het Elcker-Ik project Talking & Acting Urbanity.
Inschrijven kan u hier, 5euro aan de kassa.

Wereld educatie leren voor de toekomst – WELT

Lector Wereldburgerschap (AP Hogeschool) Mark Saey ontwikkelde met WELT een integraal programma voor burgerschap dat scholen ombouwt tot brede scholen voor wereldburgers. Scholen die in steden een spilfunctie verwerven in het versterken van de lokale democratie en het (her)politiseren van de civiele samenleving rond de nieuwe breuklijnen. Hij werd door het Stedelijke Onderwijs Antwerpen aangeworven om dit WELT programma te helpen implementeren in zijn secundaire scholen. Zo kan in de stad een ruimtelijk netwerk ontstaan dat verschillende groepen en generaties bijeenbrengt rond het nodige herdenken en verbouwen van onze samenleving. Aan de hand van o.a. het pilootproject “Het Jeugdstadhuis” legt hij uit hoe die nieuwe synergieën concreet vorm kunnen krijgen.

< back | next page >

Share