The Refugees Project by Mark Saey

The Refugees Project

Teneinde het model voor leertrajecten wereldburgerzin (voorloper van het WELT systeem) verder te ontwikkelen werd in 2007-2008 aan het KA Oudenaarde The Refugees Project (TRP) opgezet als participerend interventie onderzoek naar de haalbaarheid en effecten van een Leertraject Wereldburgerzin.

Met 20 lln. 5des Humane Wetenschappen en Economie Moderne Talen werd een jaar lang gewerkt rond de wereldwijde vluchtelingenproblematiek en mensen zonder papieren in eigen land. Daarrond werden ook enkele kleinere satellietprojecten in andere klassen ondernomen.

Het gedetailleerde verslag en de resultaten werden opgenomen in het boek Jongeren worden wereldburgers (meer info). TRP werd ook integraal gefilmd door wOndeFilms. Een samenvatting met delen van de syllabus en fragmenten uit de documentaire werd opgenomen in de Handleiding bij WELT, hier op deze website.

AVS reportages over TRP

The Refugees Project film - Mark Saey | Civiclab

De film

De experimentele documentaire had, naast archivering van bewijsmateriaal voor onderzoeksdoeleinden, vnl. een didactisch doel: te kunnen worden gebruikt als lesmateriaal voor de lerarenopleidingen.

Gelauwerd

The Refugees Project werd twee maal gelauwerd. Het won

  • de kunstwedstrijd Kinderen niet toegelaten van School Zonder Racisme
  • de Wedstrijd voor wereldburgers van Kleur Bekennen
Share