Klik voor Engelstalige ondertiteling op de knop Ondertiteling van de video.

Camera & Geluid: Anna De Clercq
Idee & Ondertiteling: Mark Saey

Competitie-debat als didactiek

Opbouw. 1. verzin krachtige stellingen voor een debat over een kennisonderdeel 2. maak kleine teams 3. wijs de teams een positie voor/tegen toe 4. geef de teams een tiental minuten om argumenten te bedenken 5. regels: iedereen komt om de beurt, je spreekt het publiek toe, niet je opponenten, je hebt 20 sec. bedenktijd na ieder argument van de tegenpartij, het publiek komt nooit tussen 6. bouw moeilijkheidsgraden in (vb. met of zonder het argumenten-blad, een minimum spreektijd, opdracht om de positie(s) eens samen te vatten, voorbij de voorbereide argumenten gaan, direct ingaan op argumenten, voorbereiding thuis voor een diepergaand debat, …) 7. oefen, oefen, oefen 8. kom enkel tussen wanneer de regels worden gebroken of wanneer iets duidelijk beter moet 9. beloon zowel inhoud als presentatie, voeg wat punten toe naargelang de voorkeur van het publiek voor een bepaald team …

Een nuttig leermiddel. Deze didactiek is slechts een variatie op reeds bestaande modellen van debat-competitie. Het gaf me na enkele jaren het idee voor een Vlaamse debat-competitie die nu wordt onderhouden door HUJO. En het is een bijzonder goed format om zelfvertrouwen bij leerlingen te ontwikkelen, voor actief en integraal leren in eender welk vak, en voor het inoefenen van de vaardigheden van het kritische denken. Bovendien is het een geschikte werkwijze voor grote klasgroepen of groepen waar je nogal wat schoolmoeheid moet bekampen. Simpelweg een middeltje om meer leven en licht in lesgeven en schoolcultuur te brengen.

De vaardigheden van het kritische denken. Als toemaatje de vaardigheden van het kritische denken: (kunnen:) duidelijk omschrijven van een probleem of stelling, redenen zoeken, goed geïnformeerd zijn, zoeken naar alternatieven, open zijn van geest, positie innemen of veranderen op voldoende grond, ordelijk omgaan met delen van een complex geheel, gevoelig zijn voor ideeën van anderen, analyseren, vragen stellen ter verduidelijking en uitdaging, deduceren en induceren, vooronderstellingen zoeken, argumenteren en beslissen.

Share