Het Jeugdstadhuis

Het Jeugdstadhuis is het pilootproject voor de 2de generatie WELT projecten.

Drie Antwerpse scholen van het stedelijke onderwijs werken elk i.s.m. verenigingen uit het middenveld aan een stedelijk probleem op één van de drie breuklijnen die de hedendaagse samenleving verdelen. Ze werken ook samen aan een moment van jeugdstadhuis, waarbij de leerlingen aan het eind van hun WELT project hun leerproces en oplossingen voor de problemen voorstellen aan de stad.

Daarmee bekomt men een werkwijze om brede scholen te vormen die een spilfunctie verkrijgen in het versterken van de democratie in stedelijke buurten alsook een middel om de (beleids)domeinen onderwijs, jeugd en samenlevingsopbouw beter op elkaar te betrekken.

Het project wordt  voorbereid in 2018-2019, uitgevoerd in 2019-2020 en afgerond in 2020-2021. Van het project wordt een documentaire film gemaakt om het principe te verspreiden in binnen- en buitenland en als didactisch materiaal voor lerarenopleidingen.

Het wordt gefaciliteerd door het KUULA Instituut voor Democratisch Burgerschap en financieel ondersteund door het Stedelijk Onderwijs Antwerpen, AP Hogeschool Antwerpen, Kleur Bekennen, IMD Antwerpen en de Koning Boudewijnstichting.

Hiernaast kan u de flyer/brochure voor leerkrachten en leerlingen vinden.

Voordracht Het Jeugdstadhuis

De theorie en werkwijze van Het Jeugdstadhuis vormden het onderwerp van een voordracht tijdens de studiedagen voor de leerkrachten NCZ in 2018, in 9 steden. Op volgende pagina kan u zowel een video-opname bekijken als de tekst lezen. Onderzoekers kunnen via het contactadres ook de Projectnota aanvragen. Een korte voorstelling van HJS kan men ook op veranderwijs.nu vinden.

< back | next page >

Share