Het JeugdStadHuis Lyceum Waterbaan Burgerschapseducatie

Het Jeugdstadhuis

Het Jeugdstadhuis is het WELT pilootproject 3de graad secundair onderwijs (wereld)burgerschap, voor het nastreven van de nieuwe transversale eindtermen.

Enkele Antwerpse scholen van het Stedelijk Onderwijs werken i.s.m. verenigingen uit het middenveld aan een ‘glokaal’ probleem op één van de drie breuklijnen die de hedendaagse samenleving verdelen:

  • open versus gesloten samenleving (diversiteit en democratie)
  • arbeid versus kapitaal (ongelijkheid)
  • groene markteconomie versus rechtvaardige transitie (ecologische crisis)

Ze werken ook samen aan een moment van jeugdstadhuis, waarbij de leerlingen aan het eind van hun WELT project hun leerproces en oplossingen voor de problemen voorstellen aan een zo breed mogelijk publiek in de stad.

Daarmee bekomt men een integrale werkwijze om brede scholen te vormen die een spilfunctie verkrijgen in het versterken van de democratie in stedelijke buurten, alsook een middel om de (beleids)domeinen onderwijs, jeugd en samenlevingsopbouw beter op elkaar te betrekken.

De Antwerpse scholen van het Stedelijk Onderwijs fungeren als trekkers en voorbeeld voor andere scholen, die eveneens samen met nog minstens één andere school die een WELT project onderneemt, een jeugdstadhuis willen realiseren. Daarvan wordt verslag gemaakt op de bijhorende website.

Het project (met de trekker-scholen) werd voorbereid in 2018-2019, wordt uitgevoerd in 2019-2020 en afgerond in 2020-2021. Van het project wordt tevens een documentaire film gemaakt door MaakiProduction, om het principe te verspreiden in binnen- en buitenland en als didactisch materiaal voor lerarenopleidingen.

Over het project worden een PWO en verschillende bachelorproeven gemaakt aan AP Hogeschool Antwerpen. Het onderzoeksrapport zal de basis vormen voor verder onderzoek naar integrale benaderingen voor burgerschapseducatie en kwaliteitsverhoging in het secundair onderwijs.

Het project wordt gefaciliteerd door het KUULA Instituut voor Democratisch Burgerschap en financieel ondersteund door het Stedelijk Onderwijs Antwerpen, AP Hogeschool Antwerpen, Kruit, IMD Antwerpen en de Koning Boudewijnstichting.

Voordracht Het Jeugdstadhuis

De theorie en werkwijze van Het Jeugdstadhuis vormden het onderwerp van een voordracht tijdens de studiedagen voor de leerkrachten NCZ in 2018, in 9 steden. Op volgende pagina kan u zowel een video-opname bekijken als de tekst lezen. Onderzoekers kunnen via het contactadres ook de Projectnota aanvragen. Een korte voorstelling van HJS kan men ook op veranderwijs.nu vinden.

< back | next page >

Share