Heroriëntering School Zonder Racisme

Op vraag naar advies voor de modernisering van het werkmodel van SZR werkten we tijdens 2008-2010 samen met de Raad van Bestuur en het SZR team, rond de implicaties van recente onderwijsvernieuwingen (VOET en nieuwe didactische tendensen) voor de werking en het aanbod van SZR. Het succes van de projecten Niet Opnieuw en The Refugees Project in het bijzonder zou een nieuwe fase in de historiek van zowat de oudste (meest ervaren) externe educatieve organisatie inluiden:

“2010 – wereldburgerschap in een gemondialiseerde wereld

Het model voor een School Zonder Racisme is nooit af. De maatschappij verwacht van jongeren steeds nieuwe vaardigheden, bijvoorbeeld op het vlak van mediawijsheid en informatietechnologiën. Het onderwijs evolueert continu en nieuwe (vakoverschrijdende) eindtermen doen hun intrede. Groepswerken en leertrajecten krijgen een steeds grotere plaats in de lessen. SZR en ESR zijn daarom volop bezig met het uitwerken van ‘Wereldburgerschapstrajecten’: een eigentijdse invulling van opvoeding tot democratisch burgerschap. Het ‘Refugees project’ met leerlingen uit Oudenaarde is op dat vlak een pilootproject (…)“

http://www.schoolzonderracisme.be/meer-dan-30-jaar-activiteiten

Share