WELT school – brede school voor wereldburgers

A. CivicLab verzorgt een studiedag voor scholen die hulp wensen bij het implementeren van Leertrajecten Wereldburgerzin om

 • de schoolorganisatie te optimaliseren
 • de schoolmoeheid tegen te gaan
 • de overdracht van algemene kennis te versterken
 • de burgerschapswaarden en democratische houding van de leerlingen te stimuleren
 • de (functies van de) VOET integraal na te streven
 • teamwork te bevorderen

De studiedag bestaat uit twee luiken (telkens 2u + een pauze):

 • Voordracht Leertrajecten Wereldburgerzin als antwoord op reële noden
 • Omzetting naar de praktijk. Leren werken met het didactische LWZ schema

Scholen die het LWZ model willen opzetten kunnen ook een jaar lang advies en begeleiding door CivicLab aanvragen:

 • Prospectie
 • Sterkte zwakte analyse school- en omgevingsfactoren
 • Concept en eventuele remediëring
 • Doorlopende ondersteuning

Een school kan bovendien het label “WELT schoolbrede school voor wereldburgers” ontvangen, wanneer zij een permanente LWZ werking heeft: vanaf min. 3 jaar 3 LWZ organiseren in alle aangeboden vormen of domeinen, en opgenomen in de pedagogische visie en/of het schoolwerkplan.

B. CivicLab verzorgt daarnaast ook introducties en ondersteuning voor schoolnetten en scholengroepen die het model wensen te hanteren om naast het verbeteren van de organisatie binnen de scholen ook synergie te creëren met andere instellingen en verenigingen in de stad.

C. Ook hogescholen en universiteiten kunnen beroep doen op CivicLab voor ondersteuning bij colleges aan hun lerarenopleidingen in het kader van modules rond burgerzin, vakoverschrijdend projectwerk en het brede school concept.

U kan alle diensten bekomen via het CivicLab contactadres.

Share