YouthCityHall - WELT movie by Mark Saey

Artikels & Agenda 2021

Handleiding vakdoorbrekend projectwerk in het SO

WELT - de Handleiding vakdoorbrekend projectwerk in het secundair onderwijs  Samen met Jeroen Lauwers, manager Actief Burgerschap van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen, schreven we de Handleiding vakdoorbrekend projectwerk in het secundair onderwijs. Transversaal werken aan actief burgerschap. Deze handleiding is de bekroning van drie jaar samenwerking tussen het team Actief Burgerschap van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen en het WELT programma van de lerarenopleiding aan AP Hogeschool. Ze laat zien hoe vakdoorbrekend projectwerk tegemoet kan komen aan de nood om teamgericht en efficiënt om te gaan met de vernieuwing en verzwaring van de eindtermen. We geven dan ook een rist redenen waarom vakdoorbrekend werken aan burgerschap (en een groot aantal transversale eindtermen) een veel betere optie is dan de ‘opsluiting van deze eindtermen in vakken’. Daarnaast gaan we in op de organisatie, evaluatie, remediëring en rapportering bij professioneel (vakdoorbrekend) projectwerk. We beschrijven ook kort hoe je daarbij het WELT programma kan aanwenden om de competentie burgerschap en verschillende transversale eindtermen vrijwel automatisch na te streven. Maar het voornaamste onderdeel zijn zonder twijfel de 18 concepten voor WELT projecten (6 per graad). Een greep uit het aanbod: ‘Verkeer en luchtkwaliteit’, ‘Mars meets Venus, gendergelijkheid op school’, ‘Een wereld(school) van verschil’, ‘De schooltuin’, ‘Complottheorieën’, ‘Arm & Rijk’, ‘In de voetsporen van Malcolm X’, ‘Commons en burgerinitiatieven’. Scholen van andere netten kunnen zich door de handleiding laten inspireren en net als de stedelijke lycea een aanvraag doen bij het WELT Designlab van AP Hogeschool voor de voorbereiding van vermelde en andere projecten tot op het niveau van de lesvoorbereidingen. U kan de handleiding hier gratis downloaden.

Youth City Hall – WELT film

WELT_Transversaal werken aan actief burgerschap - movie by Mark Saey  Een jaar voorbereiden, een jaar opnames, een jaar editen en postproductie. De educatieve WELT film Youth City Hall is klaar! De film duurt 35 min. en illustreert de WELT werkwijze a.d.h.v. het project Ecomodernisme of system change?

Het project werd uitgevoerd door de laatstejaarsleerlingen en hun leerkrachten van het Antwerpse Lyceum Waterbaan, met de hulp van Extinction Rebellion, De Peperfabriek, De Wereldburger Academie, Youth For Climate, Superdruk, Who’s afraid of Red, Yellow & Blue. De film werd mogelijk gemaakt door Stedelijk Onderwijs Antwerpen, Kruit, AP Hogeschool, CivicLab, Koning Boudewijnstichting en deMensnu – IMD Antwerpen. De film is een productie van MaakiProduction. Een voordracht of een studiedag met de film op school kan hier worden aangevraagd.  

Professionalisering – WELT traject

AP Hogeschool een WELT professionaliseringstraject - docent Mark Saey In de maanden februari – mei 2022 organiseert AP Hogeschool een WELT professionaliseringstraject. Voor leerkrachten en medewerkers van pedagogische diensten in het secundair onderwijs. 

Een eerste luik schetst het belang en de stand van zaken van burgerschap in Vlaanderen. In een tweede luik volgt een algemene introductie van WELT a.d.h.v. de educatieve film Youth City Hall en de Handleiding vakdoorbrekend projectwerk in het secundair onderwijs. In het derde luik wordt de technische knowhow bijgebracht en oefenen de deelnemers het voorbereiden van WELT projecten in interdisciplinaire groepen. Een laatste luik zoomt in op het coachen van studententeams in een WELT Designlab of een WELT leerkrachtenteam op school. De brochure kan hier gratis worden gedownload. Meer info en inschrijven via deze link.

WELT – en de rol van aardrijkskunde

 Jaarboek 2021 De Aardrijkskunde - WELT Mark Saey, Rita Heyrman Samen met Rita Heyrman, voorzitter Vereniging Leraars Aardrijkskunde, schreven we Wereld Educatie Leren voor de Toekomst en de rol van aardrijkskunde, voor het Jaarboek van de Aardrijkskunde 2021. Het artikel geeft in verkorte vorm de argumentatie en uitleg bij de WELT werking en laat zien hoe en waarom het vak aardrijkunde daarin een centrale rol vervult.  

Share