Brede Scholen voor Wereldburgers-Mark Saey

Artikels & Agenda 2019

Voordracht – WELT & Transversale Competenties

Mark Saey | Civiclab Voordracht op de infoavond, op AP Hogeschool 19/02/2019, ‘De nieuwe vakdoorbrekende eindtermen en het Stedelijk Onderwijs’. Nadat Christophe Calis (AHOVOKS, penhouder bij het opstellen van de nieuwe transversale eindtermen) een inleiding verzorgde over de modernisering, gingen we in op de wijze waarop WELT projecten de transversale eindtermen kunnen helpen nastreven en evalueren. Hoewel daarvan niet afhankelijk, vormen deze projecten nu een onderdeel van het beleid rond actief burgerschap van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Daarin worden ze gecombineerd met het 5 pijler model ontwikkeld door Jeroen Lauwers van de Cel Actief Burgerschap. Meer dan een louter coverend model voor de nieuwe (transversale) eindtermen, komt men zo tot een handige en integrale praktijk om deze met een maximaal aantal schoolvakken na te streven in functie van kwaliteitsverhoging en curriculum-gestuurde brede school ontwikkeling.

Voordracht – LBV als spil voor WELT projecten

  Voordracht over de mogelijke rol van levensbeschouwelijke vakken en de interlevensbeschouwelijke competenties in WELT projecten voor (wereld)burgerschap. Tijdens de studiedag, 25/03/2019, voor alle leerkrachten LBV (SO) van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen, in het DSKO regio Antwerpen. Voor het slotwoord gaven we aan waarom het LEF initiatief van Patrick Loobuyck – als alternatief voor de levensbeschouwelijke vakken – vandaag inhoudelijk voorbijgestreefd is.

Artikel – Brede scholen voor wereldburgers

“Een democratie veronderstelt bewuste, kritische burgers. Dat impliceert logischerwijs aandacht voor burgerschapseducatie. Vakoverschrijdende projecten die de burgerschapscompetenties centraal plaatsen, vormen de motor voor een degelijk burgerschapsbeleid op school.” Een artikel, i.s.m. Christophe Van Waerebeke, over de schoolfactoren die burgerschap beïnvloeden en hoe deze door projectwerking gestimuleerd kunnen worden in functie van kwaliteitsverhoging. Met een blik op de nodige innovatie in de lerarenopleiding aan hogescholen en universiteiten. Kaderartikel voor de Burgerschap Olympiade. Gepubliceerd in deMens.nu Magazine, JG8, 2.

Interview – Timmeren aan de samenleving

Wat is burgerschap? Welke aanpassingen zijn vandaag nodig om de vertegenwoordigende democratie te versterken? En welk type burgerschap kan ons vandaag naar een samenleving met meer gelijkheid, vrijheid en solidariteit helpen loodsen? Aan de hand van deze kwesties geeft het interview een inleiding op enkele cruciale discussies van onze tijd. Gepubliceerd als hoofdartikel in het Dossier Actief Burgerschap van deMens.nu Magazine, JG8, 2.

Event – Kick-off Burgerschap Olympiade

  Op vrijdag 26 april gaf Anuna De Wever (Youth4Climate) op de AP Hogeschool Antwerpen de aftrap voor de allereerste editie van de Burgerschap Olympiade, de Vlaamse schoolwedstrijd voor interlevensbeschouwelijke, vakoverschrijdende burgerschapsprojecten. Deze in Europa unieke wedstrijd wordt georganiseerd i.s.m. Vlaamse Scholierenkoepel, Nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke Vakken, KUULA Instituut voor democratisch burgerschap en AP Hogeschool. De pluralistische wedstrijd wil scholen aanmoedigen om zich door projectwerking om te vormen tot brede school voor wereldburgers. Mo* magazine schreef een verslag.

Artikel – De brugfuncties van de levensbeschouwelijke vakken

 Het ooit verdienstelijke LEF voorstel van godsdienst- en moraalwetenschapper Patrick Loobuyck is vandaag voorbijgestreefd. De levensbeschouwelijke vakken krijgen een steeds meer open karakter en werpen zich ook op als steunpilaar voor het vakoverschrijdend projectwerk dat nodig is voor de brede school voor wereldburgers. Daarmee ontwikkelen ze kansen voor het soort pluralisme dat we vandaag hard nodig hebben en werken ze mee aan de meer vruchtbare benaderingen voor het realiseren van de nieuwe transversale eindtermen en burgerschapseducatie op school. Gepubliceerd in Aktief, het ledenblad van het Masereelfonds, 2019/3. De originele tekst kan u hier op de website lezen.

Share