Mark Saey- Actief Burgerschap, meer dan een vak

Artikelen & Agenda 2017

Buitengewoon Secundair Onderwijs te Brussel   Voordracht – Introductie WELT in het BUSO.

Op uitnodiging van Kleur Bekennen. Cardijnschool te Brussel. 24/01/2017

Knack | Mark SaeyInterview – Hervorm het onderwijs en betrek jongeren bij de samenleving.

Mark Saey pleit voor wereldburgerschap: ‘Hervorm het onderwijs en betrek jongeren bij de samenleving’ 20/04/2017 door Bjorn Gens.

Een burgerschapsverklaring of stemmen vanaf 16 jaar? Het zijn slechts enkele van de voorstellen die van jongeren (opnieuw) politiek bewuste burgers willen maken. Filosoof en auteur Mark Saey ziet het anders: ‘We moeten via het onderwijs iets zien te veranderen aan de maatschappelijke kennis en vaardigheden van onze jonge burgers.’

U kan het volledige interview hier op deze website lezen.

jeugdwerk en onderwijs   Voordracht – Politieke vorming in jeugdwerk en onderwijs: een brede school voor wereldburgers?

“Mark Saey, CivicLab, benadrukt dat meer politieke vorming in het onderwijs dringend nodig is. Hij stelt het concept van jeugdstadhuizen voor als de wijze waarop dat het meest effectief kan gebeuren. Dit vormt een kader waarbinnen de school, stadsdiensten, burgers en civiele organisaties enerzijds de nodige gebruikscontext voor het leerplangerichte leren kunnen vinden en anderzijds een platform voor meer convivialiteit, solidariteit en transitie in de buurt.

Dit uitgangspunt nemen we als eerste thema voor ons netwerkmoment, georganiseerd in het kader van het project “Samenleven in diversiteit”. Het beoogt om deelnemers vanuit welzijn, onderwijs en jeugdwerk en hun verschillende perspectieven op jongeren en hun context samen te brengen. Tijdens dit eerste moment staan we voornamelijk stil bij de visies vanuit jeugdwerk en brede school. Uiteindelijke bedoeling is een lerend expertisenetwerk te faciliteren tussen deze verschillende actoren in de Brusselse regio.”

Commissie Leerlijn Actief Burgerschap    GO! Commissie Leerlijn Actief Burgerschap

In 2017 riep het GO! op regelmatige basis de Commissie samen ter voorbereiding van “Actief Burgerschap”, een vak burgerschapseducatie gebouwd rond duurzaam samenleven, filosoferen en waardenvorming. Het vak moet tevens dienen als spil en stimulans voor school-brede benaderingen en zal na een pilootfase (2017-2018) in 2018 worden aanbevolen voor de vrije ruimte van de secundaire GO! scholen. In het ontwerp werd WELT opgenomen als een van de vakoverschrijdende benaderingen die een school-brede aanpak van burgerschapseducatie realiseert.

Een CivicLab opiniestuk, als correctie op de perceptie in de media, werd gepubliceerd op demorgen.be. U kan het artikel hier op deze website lezen.

logo_kleurbekennen_blauw Voordracht – De toekomst van wereldburgerschapseducatie in Vlaanderen.

Lezing bij de opstart van het Innovatielab Trajectondersteuning van het Kenniscentrum voor WBE, Brussel, 28/09/2017

Mark Saey trajectories for world-citizenship

“In deel 1 geven we het woord aan Mark Saey, auteur van het boek ‘Jongeren worden wereldburgers’ en gewaardeerd lid van het kenniscentrum. Hij zal zijn visie geven waarom wereldburgerschap in het onderwijs vandaag zo cruciaal is, hoe hij hier de voorbije jaren heeft rond gewerkt en zal kort zijn ideeën voor de nabije toekomst uit de doeken doen. De uitwerking van deze ideeën zal verder vorm krijgen in het gloednieuwe innovatielab ‘trajectondersteuning’. Hij lichtte reeds een tipje van de sluier in een opiniestuk in De Morgen op 1 september.”

Share