CivicLab - Mark Saey

CivicLab ontwikkelt projecten en strategieën voor wereldburgerzin. Voor onderwijs, middenveldorganisaties en steden.

CivicLab is de website van Mark Saey, filosoof en auteur van o.a. Wereld-Systeem Analyse en Jongeren worden wereldburgers. Hij was medewerker bij de Onderzoeksgroep Wereld-Systeem Analyse aan de Universiteit Gent en redacteur en verantwoordelijke burgerinitiatieven bij Blokwatch. Aan de U. Gent gaf hij Culturele Antropologie, Theorie van Vergelijkend Onderzoek en Wereld-Systeem Analyse. Hij heeft 20 jaar ervaring als leerkracht Wijsgerige Stromingen en Niet-confessionele Zedenleer in zowel BSO, TSO als ASO en was lid van de Vooruitgroep en de Raad van Bestuur van School Zonder Racisme. Voor het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs GO! maakte hij deel uit van de Commissie Leerlijn Actief Burgerschap. Momenteel is hij lid van de Kwaliteitscommissie bij het kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie Kruit en de Leerplancommissie Interlevensbeschouwelijke Dialoog (GO!). Sinds 2017-18 is hij Lector aan de Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen. Daar doceert hij o.a. Wereldburgerschap, Interlevensbeschouwelijke Dialoog, Vrijzinnig Humanisme, Politieke Axiologie, Filosofie en Filosoferen met Kinderen en Jongeren. In 2018-2020 werkte hij ook deeltijds als Projectbegeleider bij de cel Actief Burgerschap van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen, waar zijn WELT pedagogie voor transversaal werken rond burgerschap officieel beleid is. Hij coördineert de Burgerschap Olympiade voor het Vlaamse secundair onderwijs.