CivicLab - Mark Saey

CivicLab ontwikkelt projecten en strategieën voor wereldburgerzin. Voor onderwijs, middenveldorganisaties en steden.

CivicLab is de website van Mark Saey, filosoof en auteur van o.a. Wereld-Systeem Analyse en Jongeren worden wereldburgers. Hij was medewerker bij de Onderzoeksgroep Wereld-Systeem Analyse aan de Universiteit Gent en redacteur en verantwoordelijke burgerinitiatieven bij Blokwatch. Aan de U. Gent gaf hij Culturele Antropologie, Theorie van Vergelijkend Onderzoek en Wereld-Systeem Analyse. Hij heeft 20 jaar ervaring als leerkracht Wijsgerige Stromingen en Niet-confessionele Zedenleer, en was lid van de Vooruitgroep en de Raad van Bestuur van School Zonder Racisme. Voor het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs GO! maakte hij deel uit van de Commissie Leerlijn Actief Burgerschap. Hij was lid van de Kwaliteitscommissie bij het kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie Kruit en van de Leerplancommissie Interlevensbeschouwelijke Dialoog (GO!). Sinds 2017-18 is hij Lector aan de Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen. Daar doceert hij o.a. Wereldburgerschap, Interlevensbeschouwelijke Dialoog, Vrijzinnig Humanisme, Filosofie en Filosoferen met Kinderen en Jongeren. In 2018-2020 werkte hij ook deeltijds als Projectbegeleider bij de cel Actief Burgerschap van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen, waar zijn WELT pedagogie voor transversaal werken rond burgerschap officieel beleid is. Hij coördineert het WELT Center en de Burgerschap Olympiade voor het Vlaamse secundair onderwijs. Momenteel is hij ook Onderzoeks- en beleidsmedewerker voor de de Leerplancommissie NCZ en adviseert hij Sira, het project voor nieuwe leermaterialen voor het vak Islam in het secundair onderwijs.